• +243 810 273 303
  • loyembo@yangoyo.com

KUMAMA

Kumama


LIZIBA YA NGOLU / Shékina Music-Mike Kalambay
Ya motuya eza yo
Ya makasi eza yo
Nzambe natiela motema
Liziba Ya Ngolu na ngai
Ata na ki ya molili
Mbonge to na mipepe
Nakobanga banga te
Nasimbami epayi nayo
Olobaki okozala na ngai
Okotika ngai jamais
Okotambola na ngai
Kino suka ya nzela aaah
Yahweh, Yahweh, Yahweh
Lire tout le texte!

LIZIBA YA NGOLU / Shékina Music-Mike Kalambay
Ya motuya eza yo, ya makasi eza yo
Nzambe natiela motema, liziba ya ngolu
na ngai
Ata na kati ya molili
Bongi etonda mipepe
Nakobanga banga te, nasimba epayi na
yo
Yo olobaki okozala na ngai
Okotika ngai jamais, okotambola na ngai
Kino suka ya nzelaaaa. Yawhe, Yawhe,
Yawhe
Lire tout le texte!

CANDIDAT UNIQUE / Shékina Music-Mike Kalambay
Oh Yesu, Candidat Unique ya ba santu
Zua lokumu
Eza na yo, obongi na y'ango
Alleluia
Toye na loyembo
Liboso na yo Yesu
Tomemi masanjoli
Poloba po Nzambe na yo
Lire tout le texte!

NA KOTIKA YO TE / Shékina Music-Mike Kalambay
Motema na ngai, mogumameli
Eh lelo pamba te
Yesu na ye na maloba
Kofuta niongo ya bolamu na yo
Soki pe nakoka nayebi te
Po y'osalelaki ya mingi
Ndima ya futu ata ngambu ngambu
Na loyembo ya motema na ngai
Ekimelo na ngai
Ebombamelo na ngai
Soki pe na maloba ekoki te
Nandimi ya mipe ya mobimba na ngai
Lire tout le texte!

TOUT DE MOI / Shékina Music-Mike Kalambay
Je te donne tout de moi, je n'épargne
rien seigneur,
maintenant la où tu es, je t'adore aux
sien des jours oouuhhh.
Ça se passe dans mon coeur, dans mon
coeur d'enfant de dieu.
Une flamme je ne sais étendre,
un chant qui j'aie pour toi aaaaaahhhh!.
Je me donne tout à toi, je n'épargne
rien seigneur
Lire tout le texte!

BELELA / Shékina Music-Mike Kalambay
Yo oza monene papa yo o tondaa na
ngouya
Ya nga bitamo mukudi koumou monene
Na louka yo na magomba ba veille ba jeun
ba retraite
Zambe ya ba komba zembe ya mi limo ya
sapoli
Maladi nini olembana nagoee voula nini
jehovah o koka te ko silisa
Probleme nini gholiath nini yago
Ephelo nini okoka te ko kweisa
Tala gai mouana
Na komi na souka liboso maii nanan na
sima na gaii
Bo yoki losambo to zongui na yo ee to
tikala jamais ko yokisa soni gaii na talela
ka yo
Lire tout le texte!

LOYEMBO YA MITEMA / Shékina Music-Mike Kalambay
To pusani liboso nayo
To memi mbeka ya masanjoli
Yamba loyembo ya ba bulami
To bonjeli yo nzambe na bomoyi
Kiti na yo eza ya seko
Mokonzi nayo ya libela
Ozali nzambe tozo yembela
Kombo na yo Emmanuel
To kumambeli yo mobikisi
Mokeli ya likolo se
Moboko esimbi kondima
Ya ba santu eza yo Yesu
To kumambeli yo mobikisi
Mokeli ya likolo se
Moboko esimbi kondima
Ya ba santu eza yo Yesu
Lire tout le texte!