• +243 810 273 303
  • loyembo@yangoyo.com

UN COEUR AUTOUR DU TRÔNE

Un COEUR AUTOUR DU TRÔNE


MON DIEU / RACHEL ANYEME
Mon dieu est bon
Mon dieu est bon
Ooh oui mon dieu est bon
Je sais que mon dieu est bon
Oh il est bon
Il est bon pour moi
Nzambe malamu
Nzambe malamu
Asali nga bolamu mingui eeeh
Tika na yemba bolamu Ya nzambe eeh
(nzambe malamu)
Ohhh malamu
Malamu mingui
Ohhh mungu ni mwema
Lire tout le texte!

JE VIENS M'ABANDONNER / RACHEL ANYEME
Je viens m'abandonner
Au bas de ta croix
J'ai soif de ta présence
Lire tout le texte!

EZA POSA / RACHEL ANYEME
Eza posa ya motema na nga nde na sopi é
Liboso na yo Yahweh
Ya motu ya ko zala sé na ma nkolo na yo hé yo
kumba nga é
Na mosindo na yo Yahweh

Lire tout le texte!