• +243 810 273 303
  • loyembo@yangoyo.com

AMOUR DE MA VIE

AMOUR DE MA VIE : BOLINGO NIN'OYO ?


SOMO YA YAYA / MICHEL BAKENDA
Na bomoyi na ngai
Mitungisi esila ngala
Mpo Yo opesa ngai kimia

Na manso ekomelaka ngai ôôô
Osali ete kondima na ngai ekola
Na sila somo ya monene ya likambo
Yaya ngai îîêêê

Yaya ngai îîêêê x2
Yaya oyo Yesu

Na esika namona monene ya likambo
Namonaka na ngai monene ya Yaya
Liboso ya Goliath ya la vie na ngai êêê
Namonaka na ngai monene ya Yaya
Okoma ndako ya kimia na ngai ââââ
Yaya êêê bolingo ebele

Lire tout le texte!

NGOLU / MICHEL BAKENDA
Na méritaki te ôôô
Na forcaki te ôôô
Oyo ekomeli awa lelo boye
Na avoué que eza se ngolu êêê

Oublier par le monde
Repérer par ta grâce
Bomoyi ezui tina êêê

Ngolu epesi ngai kiti esika mokili epimaki ngai
Bomoyi na ngai ezui tina ôôôô
Bisika nasengelaki ete ba tanga ngai na nzela ya ngolu
Nazui kombo ezui tina
Eêîîî
Lire tout le texte!

TIKA YESU ATOMBUAMA / MICHEL BAKENDA
Iyelelelelelelelelelelelelelelelele
Aka

Nkolo Yesu Mokonzi azali awa
Mokonzi azali awa
Makomi na Yo ngai natangi
Epesa ngai moto makasi
Liboso ya misala ya molili
Nakoma na esika na lela
Nakoma koyemba nzembo
Na sima mokongo nayebi Elombe Mobali azali
Kobanga elongwe ôôôô
Osimbisi bendele ya balongi
Tala tina nayembi nzembo
Ngai oyo
Ngai oyo

Ngai oyo
Nasila kobanga na vie na ngai
(Exact)
Wuta na sosola Nzambe mobimba aza na nzoto oyo
Kobanga elongwe êêê

Lire tout le texte!

NA CONCLURE / MICHEL BAKENDA
Bomoyi na ngai etondi na bolamu ya Nzambe êê
A décora vie na ngai na bolingo na Ye
Apangusa ngai ba pisoli oyo
Na pangusa kasi ezongaka kaka
Bolamu na Yo enzulukaka te na bomoyi ya bato
Mpo Yo moko liziba na bolamu nionso
Naboyi nakenda mosika
Koluka bolamu ya Muana na Nzambe êê

Êêê

Na tali malamu na chantier ya vie na ngai
Na ndenge ozo tongela yango
Na conclure ya Yesu
Lire tout le texte!

OUI C'EST ENCORE MOI / MICHEL BAKENDA
Merci Saint – Esprit
Conduits dans les hauteurs,
Les hauteurs du Père
Nous voici dans ta présence
Oh ! Dieu
Toi qui ne te lasse pas de nous recevoir
(ôôôô)
Toi qui es le Dieu, Je suis
Nous voici dans ta présence
Seigneur parce que la voile a été déchirée
Et nous a donné accès dans ta présence
Reçois Seigneur Jésus l’offrande de notre adoration
Lire tout le texte!

JE LAISSE PARLER / MICHEL BAKENDA
Il y a une phase qui brule dans mon cœur
Mon cœur aimerai te dire qu’il t’aime
Car tu es le plus beau parmi dix mille hommes
Sans toi, ma vie ne représente rien
Je suis le fruit de tes entrailles
De la poussière, tu m’as tiré
Il n’y a point d’eau ôôôôJe laisse parler mon cœur
Devant ton trône de grâce
Car mon cœur brule d’amour pour toi
Tu as quitté le ciel
Tu as gouté à la mort
Mon cœur proclame que tu es Roi

Je laisse parler mon cœur x3
Mon cœur alors est attiré devant toi Seigneur
Je le laisse parler devant Toi
Mon cœur veut s’exprimer devant Ta Grâce
Je le laisse parler êêêê
Lire tout le texte!

TONGO ETANA / MICHEL BAKENDA
Tongo etana
Butu eyinda êê
Kembo na Nzambe
Etondi mokili îî
Mokili elingi eyeba
Wapi Nkolo na bilembo
Aza na Ye mosika te ôô
Aza na motema na ngai
Ofanda lokola mokolo lopango
Ozo konza ndenge olingi
Nzambe ya kobetela milolo
Eza Yo Mwana Mpate
Kumama nanu Yesu êê

Eê Yaweh
(Yesu na ngai)
Eê Yaweh
Kumama
(Kumama Nzambe na bomoyi)
Eê Yaweh
(Elombe)
Lire tout le texte!

L'AMOUR EST UNE PERSONNE / MICHEL BAKENDA
L’amour est une personne
Qui a quitté le ciel pour la terre des hommes

L’amour est une personne
Qui a fait preuve de son amour
Par ses blessures d’amours

L’amour est une personne
Qui a gouté à la mort
Pour racheter les morts

Lire tout le texte!

NZAMBE MONENE / MICHEL BAKENDA
Oza Nzambe oyo monene boye
Nde oyo tozui ya kolobela Yo na mokolo oyo
Oza Nzambe

Nzambe monene
Nzambe monene
Nzambe monene boye
Mosusu azali te

Bolamu etikala graver na mémoire ya vie na ngai
Nakoki te na bosana mosika oyo okenda kozuela ngai
Nzambe monene boye
Mosusu azali te
Lire tout le texte!

NA DEMENAGER / MICHEL BAKENDA
Disons bye bye à certaines choses dans nos vies
Car nous croyons qu’avec Lui
Nous traverserons de l’autre coté
Oh ! Yes

Mon rédempteur est vivant
Il se lève le dernier
Mais jamais en retard
Je le sais bien

Au milieu de mes peines
Je reçois son appel
Son Esprit me rappelle
Qu’Il le fera
Lire tout le texte!

MOPESI NA BOMOYI / MICHEL BAKENDA
L’amour est une personne
Qui a quitté le ciel pour la terre des hommes
L’amour est une personne
Qui a fait preuve de son amour par ses blessures d’amour

L’amour est une personne
Qui a gouté à la mort pour racheter les morts

L’amour est une personne
Qui a quitté le ciel pour sauver les hommes
Lire tout le texte!

TENDRE / MICHEL BAKENDA
Me voici tendre ami
Je viens pour t’adorer
A nouveau, je viens répandre mon cœur au trône

Pour t’adorer Seigneur
Et répandre mon cœur devant devant ton trône

Me voici tendre ami
(Me voici tendre ami)
Je viens pour t’adorer
(Je viens pour t’adorer)
A nouveau, je viens répandre mon cœur au trône
Lire tout le texte!

BOLAMU ELEKI EBEL / MICHEL BAKENDA
Nako pima yo te nzembo na ngai Yesu
Mpo Yo oza malamu mpona Yesu

Bolamu eleki ebele
Eleki ebele
Nazui initiative kotanga bolamu na Nzambe
Moko sima mosusu na vie ngai
Kasi nakoki te ôôô
Mpo eleki
Nazui initiative kotanga bolamu na Nzambe
Moko sima mosusu na vie ngai
Nayoki moto pasi parce que eleki ebele

Lire tout le texte!

SEMBOLA LOBOKO / MICHEL BAKENDA
Sembola loboko
Nzambe ya lola
Sembola loboko

Tshilumabay sala ngai bolamu ûûû
Nzambe ya lola
Sala ngai bolamu


Tshilumabay telema lisusu ûûû
Nzambe telema lisusu
Lire tout le texte!

BOLINGO NIN'OYO / MICHEL BAKENDA
Na lola
Olata bilamba na kembo
Na nse balongoli bilamba nionso Yesu na ngai îî
Ba baki Yo na miyibi

Na  lola ojingama nab a angelu
Na nse bajingi Yo na miyibi Yesu na ngai âââ
Nzoka Ye nde Mokonzi
Moto oyo bazo boma ye nde muana mokonzi
Oyo babeti sete ye nde mobateli
Moto oyo bazo boma ye nde muana mokonzi
Bato bolamu ebele babeti Yo lokola ebuele êêê
Nionso mpona ngai nakoma muana na Nzambe êê lelo oyo
Lire tout le texte!