• +243 810 273 303
  • loyembo@yangoyo.com

HOSANNA

L'album HOSANNA de la soeur Dena avec 6 titres.


ROHO YANGU / Dena MWANA
Sijuwe nitete ye je
Kwani maneno ya mimenipita aah
Nguvu na Ukwabwa wa pendo lako
Huwezi ku pimwa
Hujuwa niya zangu uuh
Baba hujuwa uga wangu ouuh
Maneno yangu machache kukueleza
Upendo wangu kwako
Sikiliza roho yangu baba
Moyo wangu hukuimbiya
Sikiya nyembo ya upendo ooouh
Wa mutoto uliye mkombowa aah
Lire tout le texte!

Esengo / Dena MWANA
Na tambolaki na ba nzela mabe
Nayebaki te nazali molongi
Nalingaki koluka kimia ya solo
Kasi Moto moko alingaki ngai wuta
bomuana
Aponaki ngai, ngai nayebaki te êêê
Ngai nayebaki te
Ngai nayebaki Ye te
Na tambolaki na ba nzela mabe
Moto moko alingaki ngai wuta bomuana
Aponaki ngai, ngai nayebaki te
Esengo yakozala muana na Nzambe
Lire tout le texte!

SENJELA / Dena MWANA
Butu eyei na kati ya molili yo oza
kobanga
Koyeba te nani monguna
Butu êê miso na yo eza komona eloko te
Keba! keba! ndeko tala liboso
Moke moke suka mokili eza nde koboma
Senjela! Senjela!
(Ndeko oyebi tango te) senjela
Senjela ndeko na ngai
Senjela ndeko tango eyebani te
Senjela ndeko na ngai
Lire tout le texte!

KOMBO NA ELONGA / Dena MWANA
Na Mokili Mbanda O Zala Ka Nzambe
Tukuku ba, O Zali Kaka Nzambe (ooh)
To Oko Eka (eeeh) O Koti Kaya Kaka
Nzambe
Bana na yo Nzambe Mosusu A Zali Te
I Bana Na Yo (ooh) A Zali Te
Ba Nsoso Ba Bengi Yo Nzambe Na
Zamba
Ba Nsoso Ba Bengi Yo Mokeli Na likolo
O Benase
Ba Nsoso Ba Bengi Yo Nzambe Na bobo
To pêê Na Nkembo
Lire tout le texte!

HOSANNA / Dena MWANA
Que les faibles disent je suis fort
Que les pauvres disent je suis riche
Que l'aveugle dit je pu voir
Ce ce que Dieu a fait en moi
Que les faibles disent je suis fort
Que les pauvres disent je suis riche
Que l'aveugle dit je pu voir
Ce ce que Dieu a fait en moi
Hosanna, hosanna
À l'Agneau immolé
Hosanna, hosanna,
Lire tout le texte!

NZAMBE / Dena MWANA
Nzambe x3
Iêîê
Nzambe x3
Na manso oyo osalela ngai
Napesa Yo nini
Kamata motema
Papa oza Nzambe otonda na kembo
Lelo ngai na bila Yo
Masanjoli, lokumu mpe kembo ezonga
epai na Yo...


Lire tout le texte!

SI LA MER SE DECHAINE. / Dena MWANA
Si la mer se déchaîne
Si le vent souffle fort
Si la barque t'entraîne
N'aie pas peur de la mort
Si la barque t'entraîne
N'aie pas peur de la mort
Il n'a pas dit que tu coulerais
Il n'a pas dit que tu sombrerais
Il a dit
Allons sur l'autre bord
Allons sur l'autre bord
Il n'a pas dit que tu coulerais
Il n'a pas dit que tu sombrerais
Il a dit
Allons sur l'autre bord
Allons sur l'autre bord
Lire tout le texte!

KOMBO NA ELONGA / Dena MWANA
Na Mokili Mbanda O Zala Ka Nzambe
Tukuku ba, O Zali Kaka Nzambe (ooh)
To Oko Eka (eeeh) O Koti Kaya Kaka
Nzambe
Bana na yo Nzambe Mosusu A Zali Te
I Bana Na Yo (ooh) A Zali Te
Ba Nsoso Ba Bengi Yo Nzambe Na
Zamba
Ba Nsoso Ba Bengi Yo Mokeli Na likolo
O Benase
Ba Nsoso Ba Bengi Yo Nzambe Na bobo
To pêê Na Nkembo
Ngai Na Lobi E Te Kombo Na Elonga
Kombo (eeeh)
Kombo Na elonga
Kombo (eehh) x2
Kombo Na Nguya
Lire tout le texte!