• +243 810 273 303
  • loyembo@yangoyo.com

YAWEH TOBELEMI

Yawe tobelemi pembeni na Yo
Yamba masanzoli to bonzeli Yo
Bomoi to pesa na Yo
Mitema posa na Yo
é Yawe kumama!
Papa telema na kembo
Kati na biso
Yaka mosungi na bato
Tobeleli yo
Bomoi to pesa na Yo
Mitema posa na Yo
é Yawé kumama!
Nkolo obongi na lokumu
Yo nde mosantu
Ozali Nkolo na nioso
Libanga na talo
Bomoi to pesa na Yo
Mitema posa na Yo
é Yawe kumama!
Loboko na Yo ya nguya
é Yawe
Esala kati na biso
Na Nkombo na Yesu!
Ba beli ba bika
Ba kangwami ba kangwama
é Yawe kumama!

Page précédente!