• +243 810 273 303
  • loyembo@yangoyo.com

MBEKA

Seigneur merci de nous recevoir dans tes
parvis
Et laisse-moi te dire qu’en chacune des
voix ici présentes
Se trouve un cœur prêt à fléchir et t’offrir le
meilleur de lui
Merci de nous agréer tendre Père
Alléluia !
To ye pamba te
Liboso na yo
To memi mbeka
Mbeka ya maloba
Koloba bo Nzaaambe
Bo Nzambe na Yo
Basantu na yo
To zwi ekateli
Ya ko netola
Ya ko sanjola
Koloba bo Nzaaambe
Bo Nzambe naaa Yo
To tombooli
Koombo na Yo
Yo Mokoonzi ii
Pe mopesi na bomoyi
Na mitema
Mosusu uu te se yo
Papa seko na seko
Oza Nzambe
Oyo azala azali aza ko ya
To tombooooli
Koombo na Yo
Yo Mokooonzi
Pe mopesi na bomoyi
Na miteeema
Mosusu uu te se yo
Papa seko na seko
Oza Nzambe
Oyo azala azali aza ko ya
Élohim, Adonaï, Sabaoth oooo
Nde Yo ozali eee
Élohim, Adonaï, Sabaoth oooo
Toyemba biso nyoso
Élohim, Adonaï, Sabaoth oooo
Nde Yo ozali eee
Élohim, Adonaï, Sabaoth oooo
Nde Yo ozali eee
Élohim, Adonaï, Sabaoth oooo
Nde Yo ozali eee
Élohim, Adonaï, Sabaoth oooo
Nde Yo ozali eee
Élohim, Adonaï, Sabaoth oooo
Nde Yo ozali eee
Élohim, Adonaï, Sabaoth oooo
Nde Yo ozali eee
Élohim, Adonaï, Sabaoth oooo
Nde Yo ozali eeeeeeeee
Papa seko na seko oo
Oza Nzambe eeeee
Oyo azala azali aza ko ya aaaaa

Page précédente!