• +243 810 273 303
  • loyembo@yangoyo.com

Au total 190 chants


LOKUMU / CRESCENDO / EL GEORGES.
[COUPLET 1]
Je suis parti de nulle part mais j'évolue
Crescendo
Jésus me fait du bien naye kopesa ye
matondo
Il m'aime tellement je l'appelle Mungu wa
mapendo
Si je suis béni c'est parce qu'apesaki
mitindo
Na lipamboli elanda landa ngai
Je veux l'servir toute ma vie na lapi lapi
ndayi
Je vais prêcher sa parole bipayi na bipayi
Progressant dans la sainteté en m'disant
bye! bye!
Aux souffrances et aux galères du
musicien sans salaire
Que j'étais avant certains m'disaient que
j'foutais ma vie en l'air
Heureusement que c’est Dieu qui m'a
appelé
Il ne m'a jamais esseulé
Lire tout le texte!

OINS-MOI / OINS-MOI / DJIMY MBAYA
Oins moi eeh
Soutien moi eeh
Papa oins moi eeh
Soutien moi eeh
Oins moi eeh
Oins moi eeh
Soutien moi eeh
Papa oins moi eeh
Soutien moi eeh
J'ai besoin de toi (× 4)
Chœur
Oins moi eeh
Soutien moi eeh
Lire tout le texte!

JE CHANTE HOSANNA / SAINT-ESPRIT / Dena MWANA
Je désire te dire un petit mot
A toi qui n'a cesser de m'aimer
Je désire t'ouvrir mon cœur en cet instant
Et te dire combien je t'aime
Car je sais qu'à la Croix
Tu as pensé à moi
En déversant ton amour et ton sang
En ce moment même
Je te connaissais pas
Et tu n'as pas hésité,
Tu n'as pas hésité ,à le faire
Je chante Hosanna
( Je chante Hosanna, je chante Hosanna)
Lire tout le texte!

Saint Esprit / SAINT-ESPRIT / Dena MWANA
Quand l’Esprit de vérité sera venu,
Il vous conduira dans la vérité tout entière,
Car il ne parlera pas de lui-même,
Mais tout ce qu’il aura entendu,
Il le dira, et il vous annoncera les choses à venir.
Il manifestera ma gloire,
Car il puisera dans ce qui est en moi et vous l’annoncera.
Ainsi la gloire du père se révèle par l'esprit
La gloire et la puissance de Jésus se révèlent par son esprit
Ainsi quelqu'un qui a cru le verra
Hallelujah
Lire tout le texte!

COURONNÉ / COURONNÉE / TRINA FUKIAU
Towumelaki kati ya molili
Tala Yesu aye na pole na ye
Mobali ya nguya, motema malamu
Ata mwana mobola Yesu abuakaka ye te
Abokoli nga asuki wana te
Apesi ti bomoi na ye pona nga
Nakoma kolinga ye eh eh eh !
Nakoma kolinga ye
Pene na kufa
Nakoma kolinga ye eh eh eh !
Nakoma kolinga ye
Pene na kufa
Lire tout le texte!

OSALI YA MINGI / OSALI YA MINGI / REBECCA KIPAMBA
Nayebi te soki nakoyemba
soki nakofongola monoko nanga
pona kotalisa na mokili oyo
osaleli nga bisika ozuaka nkolo
nani atalaka miso nzambe nanga
banzembo esi toyembi
témoignage esi tosali etikali
tomonayo mokolo yango
Lire tout le texte!

JE NE CRAINS RIEN / OKOMA / GROUPE ANCRÉS
Que mille tombent à gauche
Que dix milles à droite
Je n'ai peur de rien
Car j'ai un Dieu Puissant
Car le monde entier est entre Ses Mains
l'Éternel mon Berger, Il me garde
Il dresse une table devant mes ennemis
En Lui je suis inébranlable
Dans ma détresse
C'est à l'Eternel que je cris
Devant le lion de la mort
Je ne crains rien
Car dans Son Amour, Il me secourt
Devant la tempête, je n'ai plus peur
Il ne sommeille ni ne dort
Il veille sur moi
Lire tout le texte!

OZUAKI NGA NA ZÉRO / COURONNÉE / TRINA FUKIAU
Abengi nga moninga,
Abengi nga mosali,
Alobi alingi nga,
Asepeli nazala ya te,

Yesu ayaki epayi na biso,
Koluka nani abongi
Asopela ye Mafuta,
Apesa ye kiti ya bakonzi
Bilombe bakenda sango
Kitoko pe ya Mayele
Mokili esi eponi bango
Kasi Yesu atalaka motema

Lire tout le texte!

LOBOKO YA NZAMBE / COURONNÉE / TRINA FUKIAU
Loboko ya Nzambe eza mokuse te
Elongolaka moto na bowumbu
Ekomisa ye héritier ya promesse
Tango ekoki ya bana na Nzambe

Nan'ango alingi alongua na mawa
Atiela kaka Yesu oyo motema
Soki mwana moto ataleli Nzambe
Elongi na ye elonguaka na soni

Nan'ango alingi ayeba ya motuya
Ya oyo Nzambe akani asalela ye
Atombola miso na coté ya Minzoto
Bolamu ya Nzambe eleki ebele
Lire tout le texte!

YO NDE NIONSO / ABBA PAPA / DAVID-JUNIOR DIAMBANZA
Yo nde nioso pona nga
Kolo nzambe na nga
Ngolu nazui koyeba yo
Natatoli na kotika yo te
P'oza na nioso esengeli pona nga.
Yo nde tina ya masajoli, ekowuta na motema na
nga.
Bolamu na yo eleki mbongo
Molimo na yo akotondisa ngai,
na posa ya kokangama Se na yo
Lire tout le texte!

ABBA PAPA / ABBA PAPA / DAVID-JUNIOR DIAMBANZA
Abba papa
Motema na ngai
Etondisami na posa na yo
Abba Papa
Molimo na ngai
Ezo nganga
Ko luka yo
Ko luka yo
Ngai na ko tika te
Ko tombola na yo
Posa ya motema na ngai
Ko landa yo nga na ko lemba te
Ko ngumamela yo tina ya bomoyi na ngai
Lire tout le texte!

MON DIEU / UN COEUR AUTOUR DU TRÔNE / RACHEL ANYEME
Mon dieu est bon
Mon dieu est bon
Ooh oui mon dieu est bon
Je sais que mon dieu est bon
Oh il est bon
Il est bon pour moi
Nzambe malamu
Nzambe malamu
Asali nga bolamu mingui eeeh
Tika na yemba bolamu Ya nzambe eeh
(nzambe malamu)
Ohhh malamu
Malamu mingui
Ohhh mungu ni mwema
Lire tout le texte!